Konular Tamamlandı! 90%

Ders Videoları

% Kadir Akgol
% Matrisler
clc, clear, close all;
%% Tanimlama
a=[5 4 6;1 2 3];
disp(a);
disp(a(5));
disp(a(2,3));
b=a(:,2);
disp(b);
c=a(1,:);
disp(c);
d=a(1,2:end);
disp(d);
m=magic(5);%sihirli matris
disp(m);
%% Matris boyutlari
b1=size(a,1);
b2=size(a,2);
%% Matris tranpose
t1=a';%'
t2=transpose(a);
%% Matrislerde toplama ve cikarma
x=[1 3 5 7;2 4 6 8];
y=[9 7 5 3;8 6 4 2];
disp(x+y);
disp(x-y);
%% Matrislerde skaler - vektorel carpim ve us alma
x=[1 3 5 7;2 4 6 8];%2x4 boyutlu
y=[9 7 5;5 3 7;8 6 2;10 4 1];%4x3 boyutlu
z=[3 7 8 1;3 9 10 2];%2x4 boyutlu
w=[2 6;8 3];
disp(x*y);%vektorel
disp(x.*z);%skaler
disp(w^2);%vektorel (nxn boyutlu)
disp(x.^2);%skaler
%% Sutunlari toplama, ortalama alma, siralama
s=[1 3 5 8;2 4 6 7;5 2 3 2];%3x4 boyutlu
disp(sum(s));
disp(sum(sum(s)));
disp(mean(s));
disp(mean(mean(s)));
disp(sort(s));
disp(sortrows(s,2));
%% Excel'den veri cekme
data1=xlsread('testdata.xlsx');%ilk sayfadaki sayisal verilerin hepsi
data2=xlsread('testdata.xlsx','Sayfa2','A:B');%Sayfa2'deki A'dan B'ye kadar olan sayisal veriler%'
[~,~,data3]=xlsread('testdata.xlsx');%ilk sayfadaki tum veriler (sayisal ve metinsel)
Matris İşlemleri

MATLAB’da matrislerle çalışmak oldukça güçlü ve etkilidir! Matrislerde toplama, çıkarma, skaler çarpım ve vektörel çarpım işlemleri yapılabilir. Ayrıca, transpose komutu ile matrislerin transpozunu alabilir, magic komutu ile sihirli kare matrisler oluşturabilirsiniz. sum ile matris elemanlarının toplamını, mean ile ortalamasını bulabilirsiniz. sort komutu ile matris elemanlarını sıralayabilir, sortrows ile satırları sıralayabilirsiniz. xlsread komutu ise Excel’den veri çekmenizi sağlar. Bu komutlar, matrislerle çalışmayı kolay ve etkili hale getirir!