MATLAB

MATLAB’da sayfa görünümünün ayarlanması, temel komutlar, döngüsel ve koşula bağlı yapılar, diziler, polinomlar, grafikler, sayı yuvarlamalar ve matrisler gibi konularda uygulamalı olarak dersler anlatılmıştır.

The course covers practical lessons on adjusting page layout, basic commands, iterative and conditional structures, arrays, polynomials, graphs, rounding numbers, and matrices in MATLAB.

MATLAB ÖĞRENME REHBERİ

HAZIRSAN BAŞLAYALIM

01. INTRODUCTION

Sayfa Düzeni – Komutlar: clc, clear, close all, edit, disp, fprintf, sprintf ve msgbox

02. FOR LOOP

Yapılar: for döngüsü

03. WHILE LOOP

Yapılar: for ve while döngüleri – Komutlar: input – Uygulama: Çam ağacı oluşturma

04. CONDITIONAL CASE

Yapılar: while, if/else ve switch/case yapıları

05. CONDITIONS

Yapılar: for, while ve if/else yapıları – Komutlar: isempty, isequal, isnumeric, ischar, isprime, num2str, sign, length ve strcat 

06. ARRAYS

Uygulama: Dışarıdan girilen sayıların en büyüğünü ve toplamını bulma, çokgenlerde alan hesabı – Komutlar: polyarea

07. POLYNOMIALS

Komutlar: polyval, plot, roots, polyfit, subplot, polyder ve polyint

08. ROUNDS

Komutlar: fix, round, floor, ceil ve rand – Uygulama: Yazı/Tura atma ve Zar atma

09. MATRICES

Komutlar: size, transpose, sum, mean, sort ve xlsread – Uygulama: Matrislerde skaler ve vektörel çarpım, üs alma ve Excel’den veri çekme

10. APPLICATIONS

Çeşitli problemler için yazılmış MATLAB kodlarını içerir. Bu sayfa, öğrenme sürecinizi hızlandırmak ve projelerinizi kolaylaştırmak için hazır kodlar sunan bir kaynaktır.