Konular... 70%

Ders Videoları

% Kadir Akgol
% Polinomlar
clc, clear, close all;
%% Polinom tanimlama
P=[2 0 -3 8];
%% Polinom sonucu
x=input('x degerini al:');
fprintf('P(%g) polinomunun sonucu: %g \n',x,polyval(P,x));
%% Grafik cizme
x=[1 3 5 7 9 11 13 15];
y=polyval(P,x);
plot(x,y,'k-');
title('x y grafigi');
%% Denklemin kokleri
kokler=roots(P);
fprintf('P(x) denkleminin kokleri: %g \n',kokler);
%% Polinom uydurma (Egri uydurma)
x1=[1 3 5];
y1=[2 7 15];
P1=polyfit(x1,y1,1);
fprintf('P(x) denklemi: %g \n',P1);
P2=polyfit(x1,y1,2);
fprintf('P(x) denklemi: %g \n',P2);
%% Coklu grafik cizme
y11=polyval(P1,x1);
y12=polyval(P2,x1);
subplot(1,2,1);
plot(x1,y1,'s',x1,y11,'k-');
title('birinci derece');
subplot(1,2,2);
plot(x1,y1,'s',x1,y12,'k-');
title('ikinci derece');
%% Turev ve Integral alma
polyder(P)
polyint(P)
Polinomlarla İlgili MATLAB Komutları

polyval ile polinomların değerlerini hesaplayın, roots ile köklerini bulun. polyfit komutu ile veri setlerine uygun polinomlar oluşturun. polyder ile türevlerini, polyint ile integrallerini hesaplayın. plot ile polinom grafiklerini çizin ve subplot ile birden fazla grafiği aynı pencerede görüntüleyin. Bu komutlar sayesinde polinomlarla ilgili işlemler hem eğlenceli hem de kolay hale gelir.