Konular... 40%

Ders Videoları

% Kadir Akgol
%% IF/ELSE ornegi
clc, clear, close all;
i='h';
j=1;
while i~='e'
  if j>5 
    disp('*');
  end
  if j>3
    disp('o');
  elseif j>2
    disp('x');
  else
    disp('y');
  end
  i=input('i degerini al:','s');
  j=input('j degerini al:');
end
%% SWITCH/CASE ornegi
clc, clear, close all;
x=input('Notunuzu giriniz:');
switch x
  case {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
    fprintf('%g notunuzun karsiligi EE dir\n',x);
  case {11,12,13,14,15,16,17,18,19,20}
    disp('DE');
  case {21,22,23,25,26,27,28,29,30}
    disp('DD');
  otherwise
    disp('CD');
end

İşte O Mektup!

IF you are the sultan, come and lead the army.

ELSEIF I am the sultan, I command you! Come and lead the army.

ELSE, don’t worry, relax!

END.

Bu yapı, koşullara göre farklı eylemler gerçekleştirmek için kullanılır. Koşul doğruysa (IF), belirli bir işlem yapılır. Eğer başka bir koşul doğruysa (ELSEIF), başka bir işlem yapılır. Hiçbiri doğru değilse (ELSE), son işlem gerçekleştirilir. Böylece, karmaşık kararları kolayca yönetebilirsiniz!