Konular... 45%

Ders Videoları

% Kadir Akgol
% isempty/isequal/isnumeric/ischar/isprime/sign ve length komutları
%% uygulama 1
clc, clear, close all;
i=5;j=1;
while i==5% sayi 5 ise tekrar girme dongusu
  k=i-j;
  if sign(k)==1
    fprintf('%g pozitif bir sayidir\n',k);%sayinin pozitif oldugunu yaz
  elseif k==0
    fprintf('sonuc sifirdir\n');
  else
    disp([num2str(k),' negatif bir sayidir']);
  end
  i=input('i degerini al:');
  j=input('j degerini al:');
end
%% uygulama 2
clc, clear, close all;
ad='Kadir Akgol';
h='';
for i=1:length(ad)
  h=strcat(h,ad(i));
  disp(h);
end
Temel İşlevsellik Komutları

MATLAB’ın işlevsellik komutlarıyla tanışın! isempty ile boş olup olmadığını, isequal ile eşitlik kontrolü yapın. isnumeric sayısallığı, ischar karakter olup olmadığını kontrol eder. isprime ile asal sayı mı değil mi öğrenin. sign komutu, sayının işaretini belirlerken, length dizinin uzunluğunu verir. Bu komutlarla kod yazmak daha eğlenceli ve kolay hale gelir! Kendi çözümlerinizde bu güçlü araçları kullanarak MATLAB dünyasında ustalaşın.