Konular... 60%

Ders Videoları

% Kadir Akgol
%% Girilen sayilardan en buyugunu bulma
clc, clear, close all;
n=input('disardan girilecek degisken sayisini belirleyiniz:');
for i=1:n
  x(i)=input('x degerini giriniz:');
end
%fprintf('Girilen sayilardan en buyugu: %g',max(x));
buyuk=x(1);
for i=2:n
  if buyuk<x(i)
    buyuk=x(i);
  end
end
fprintf('Girilen sayilardan en buyugu: %g\n',buyuk);
%% Girilen sayiların toplamini bulma
clc, clear, close all;
n=input('disardan girilecek degisken sayisini belirleyiniz:');
for i=1:n
  x(i)=input('x degerini giriniz:');
end
%fprintf('Girilen sayilardan toplami: %g\n',sum(x));
toplam=0;
for i=1:n
  toplam=toplam+x(i);
end
fprintf('Girilen sayilarin toplami: %g\n',toplam);
%% Gauss Yontemi
n=input('Cokgenin kösegen sayisini giriniz:');
for i=1:n
  x(i)=input([num2str(i),'. x koordinatini giriniz:']);
  y(i)=input([num2str(i),'. y koordinatini giriniz:']);
end
alan=0;
for i=1:n
  if i==1
    alan=alan+(y(i)*(x(n)-x(i+1)));
  elseif i~=1&&i~=n
    alan=alan+(y(i)*(x(i-1)-x(i+1)));
  else
    alan=alan+(y(i)*(x(i-1)-x(1)));
  end
end
fprintf('%g kosegenli cokgenin alani: %g\n',n,abs(alan*0.5));
%% Polyarea Yontemi
fprintf('%g kosegenli cokgenin alani: %g\n',n,polyarea(x,y));
Vektörler ve Diziler (Arrays)

MATLAB’da vektörler ve diziler, verileri saklamak ve işlemek için kullanılır. Bir vektör, tek boyutlu bir veri dizisidir, satır veya sütun vektörü olabilir. Diziler ise çok boyutlu veri yapılarını ifade eder. Bu yapılarla matematiksel hesaplamalar, veri analizi ve daha pek çok işlem kolayca yapılabilir. Vektörler ve dizilerle çalışmak, verileri düzenlemek ve çeşitli işlemleri hızla gerçekleştirmek için çok önemlidir.