Konular... 70%

Ders Videoları

Ders Notları

Çok da Zor Değil!

Ardışık enkesitlerin her ikisi de yarma ya da dolgu ise, karşılıklı alanların ortalamalarını alıp aradaki mesafe ile çarparız ve hacmi buluruz. Eğer karşılıklı alanlardan biri yarma, diğeri dolgu ise, iki piramit hacmi hesaplarız. Enkesitlerden biri karışıksa, hesaplar biraz karışır. Ama endişelenmeyin, bu basit adımlarla kolayca üstesinden gelebilirsiniz!