RoCAD v2.3 - Enkesit Tasarlama Programı

Karayolu projelerinin en fazla vakit alan enkesit tasarımı aşamasını RoCAD ile hızlıca tamamlayabilirsiniz. Basit bir arayüz üzerinden gerekli verileri temin ederek tüm enkesitlerinizi 2B ve 3B tasarımlara dönüştürebilirsiniz. Tasarımlarda KGM’nin oluşturduğu Karayolu Tasarım El Kitabı ve Karayolu Teknik Şartnamesi referans alınmıştır. Programın mevcut versiyonu harçlı istinat ve iksa duvarı hesaplarını yaparak yanal açıklığı 15 metreyi geçen enkesitlere otomatik olarak bu duvarları yerleştirmektedir. Enkesitler üzerine; enkesit adı, kilometresi, dever, yarma-dolgu alanları yazdırılmakta ayrıca hacimler tablosu oluşturulmaktadır.

Kurulumu ve Kullanımı